مولوی

ساخت وبلاگ
چکیده : تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید درده شراب و واخرام از بیم و از امید پیش آر جام آتش اندیشه... با عنوان : مولوی بخوانید :

تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید

درده شراب و واخرام از بیم و از امید

پیش آر جام آتش اندیشه سوز را

کاندیشه‌هاست در سرم از بیم و از امید

کشتی نوح را که ز طوفان امان ماست

بنما که زیر لنگرم از بیم و از امید

آن زر سرخ و نقد طرب را بده که من

رخسارزرد چون زرم از بیم و از امید

در حلقه ز آنچ دادی در حلق من بریز

کآخر چو حلقه بر درم از بیم و از امید

بار دگر به آب ده این رنگ و بوی را

کاین دم به رنگ دیگرم از بیم و از امید

ز آبی که آب کوثر اندر هوای اوست

کاندر هوای کوثرم از بیم و از امید

در عین آتشم چو خلیلم فرست آب

کزر مثال بتگرم از بیم و از امید

کوری چشم بد تو ز چشمم نهان مشو

کز چشم‌ها نهانترم از بیم و از امید

در آفتاب روی خودم دار زانک من

مانند این غزل ترم از بیم و از امید

مولوی,مولوی عبدالحمید,مولوی محمد یاسین فهیم,مولوی دیوان شمس,مولوی کرد,مولوی عبدالحمید عروسی,مولوی شعر,مولوی محمد عمر بلوچ,مولوی محمد یاسین,مولوی محمد عمر پاکستانی,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : جمعه 9 مهر 1395 ساعت: 10:19