آرزو نوری

ساخت وبلاگ
چکیده : با اجازه حسین آقا پناهی...تا هستم جهان ارثیه بابامهسلاماش، همه عشقاش، همه درداش،همه تنهائیاش... با عنوان : آرزو نوری بخوانید :
با اجازه حسین آقا پناهی

...تا هستم جهان ارثیه بابامه
سلاماش، همه عشقاش، همه درداش،همه تنهائیاش
وقتی نبودم
مال شما
اگه دوست داری با من ببین
یا بذار باهات ببینم
با من بگو
یا بذار با تو بگم
سلامامون
عشقامون
تنهائیامون
ها؟

...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت: 21:22